Ysiläisille

Miksi Pohjikseen?

Pohjois-Tapiolan lukio muuttaa Otaniemen Open Innovation Houseen kesällä 2017.

Teknologiaa ja yhteistyötä hyvässä Pohjiksen hengessä

Pohjois-Tapiolan yleislukiossa valitaan runsaasti luonnontieteellisiä aineita ja opiskelussa hyödynnetään Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen läheisyyttä. Kurssitarjonta on monipuolinen ja lukio järjestää liki jokaisessa kirjoitettavassa aineessa abikursseja. Jatko-opintoihin hakeudutaan hyvällä menestyksellä. Pohjois-Tapiolan lukion kansainvälisen toimintaan ja oppiaineiden väliseen yhteistyöhön kuuluu monipuolisia opintomatkoja mm. Islantiin, Pariisiin, Hampuriin sekä Geneveen. 

Teatterin ja median linja – opiskelua ammattimaisessa ohjauksessa

Erikoislinjamme tarjoaa hyviä edellytyksiä teatterin ja median opiskeluun sekä omien ilmaisu- ja viestintätaitojen kehittämiseen. Opettajat ovat oman alansa kokeneita ammattilaisia. Linjalla opiskellaan vähintään kymmenen erikoiskurssia.

Teatterin kursseilla opiskellaan näyttelemistä, ohjaamista, improvisaatiota, teatteritietoa sekä produktioita. Kursseilla tehdään yhteistyötä musiikin ja kuvataiteen kanssa.

Mediakursseilla painottuu video- ja elokuvailmaisu, ja mediakasvatus huomioidaan muiden aineiden opetuksessa. Erikoiskursseja ovat mm. verkko- ja lehtijournalismin, ”Maailmantilanne nyt” -historian sekä mediapsykologian kurssit. Lisäksi opiskelijat suunnittelevat ja taltioivat koulun esityksiä ja projekteja.  

Tiedotustilaisuus hakijoille ja huoltajille to 19.1.2017 klo 18.00. 

Avoimet ovet ysiläisille salissa ke 18.1. ja ti 24.1.207 klo 13.30.

MIKSI LUKIOON?

Koska…

 • saatat tarvita lukiotasoista yleissivistystä jatko-opinnoissasi ja ammatissasi
 • jopa 70 % ikäluokasta jatkaa nykyään opintojaan yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa
  • sisäänpääsykokeet
  • varsinaiset opinnot
 • minimi: keskeisten välineaineiden teorian ja käytännön hallinta (äidinkieli, englanti, ruotsi, matematiikka)
 • ammatit ovat muuttuneet entistä vankempaa yleissivistystä vaativiksi
 • oletus: sinäkin tulet tarvitsemaan em. taitoja joten ne kannattaa hankkia ajoissa

MIKSI SINUN KANNATTAA VALITA LUKIO?

 • Useimmat korkean asteen opinnot (yliopisto, amk) edellyttävät lukiopohjaa
  • kelpoisuus hakea ei ole sama asia kuin korkeakouluun pääseminen tai siellä opiskelu
 • Lukio antaa 3-4 vuotta lisäaikaa oman elämänuran / ammattialan valintaan
  • nuoruus on henkisten taitojen parasta rakennusaikaa (esim. vieraiden kielten syvällinen oppiminen)
  • liian varhainen erikoistuminen voi johtaa käytännölliseen umpiperään / ajanhukkaan jatkovalinnoissa
 • lukionkäynti pitää kaikki ovet avoinna