Näytetyön ohjeet

Näytetyö

Toisen lausunnon voi halutessaan korvata näytetyöllä. Näytetyö voi olla esimerkiksi videoitu teatteriesitys, lyhytelokuva tai muu mediatyö, jonka aihe on vapaavalintainen.

Pisteytyksessä kiinnitämme huomiota muun muassa aiheen käsittelyyn ja tulkintaan. Elokuvatöissä arvioimme kuvakerrontaa, esimerkiksi kuvakokojen ja leikkauksien kerronnallista käyttöä. Videoiduissa teatteritöissä arvioimme puolestaan ilmaisullisia taitoja (mm. läsnäoloa, fyysistä ilmaisua, äänenkäyttöä) ja dramaturgisia keinoja (mm. rytmiä ja muotoa).

Työ tulee lähettää hakupapereiden yhteydessä. Työhön pitää liittää seuraavat tiedot: tekijä, laji (videoitu teatteriesitys, lyhytelokuva jne.) ja minkä lausunnon työ korvaa. Työ pitää lähettää dvd-levyllä, muistitikulla tai youtube-videona. Suositeltu tapa on youtube-video eli lähetä linkki osoitteeseen katri.kostiainen@espoo.fi.