Teatterin ja median linjan valintakriteerit

teatterin ja median LINJAlle hakeminen

Pohjois-Tapiolan lukion Teatterin ja median linjalle haetaan erillisellä haulla. Hakuaika noudattaa yhteishaun päivämääriä. Valinta perustuu peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon lisäksi harrastuneisuuteen ja motivoituneisuuteen.

Kaikki tarvittavat hakulomakkeet löytyvät tämän sivun alareunasta. Saat lomakkeet myös opinto-ohjaajaltasi.

VALINTAKRITEERIT  (yht. maks. 20 pistettä):

  1. Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden sekä ilmaisutaidon/draaman, kuvataiteen, musiikin ja liikunnan arvosanojen keskiarvo (10 p.)

  2.  Kirjallinen hakemus (3 p.)

Omasta kirjallisesta hakemuksesta tulee selvitä hakijan motivoituneisuus ja perustelut, miksi haluaa opiskelemaan Teatterin ja median linjalle.

3.   Harrastuneisuus (4 p.)

Harrastuneisuus osoitetaan kahdella lausunnolla. Lausunnot voivat olla koulun ilmaisutaidon opettajalta, koulun kerhon vetäjältä, muun taideaineen opettajalta tai harrastuksen ohjaajalta.

Toisen lausunnon voi halutessaan korvata näytetyöllä. Näytetyö voi olla esim. videoitu teatteriesitys, lyhytelokuva tai muu mediatyö.

4. Luokanvalvojan ja äidinkielen opettajan lausunnot (3 p.)

Lausunto pitää olla sekä luokanvalvojalta että äidinkielen opettajalta.

HAKULOMAKKEIDEN PALAUTUS

Hakupaperit palautetaan yhteishaun loppuun 14.3.2017 mennessä oman peruskoulun opinto-ohjaajalle tai suoraan lukioon osoitteeseen

Pohjois-Tapiolan lukio
PL 3237
02070  Espoon kaupunki

HUOM! Palautathan määräaikaan mennessä jokaisen tarvittavan liitteen. Näin takaat itsellesi parhaat mahdollisuudet päästä Teatterin ja median linjalle. Kannattaa ottaa myös omista hakemuspapereista kopiot.

teatterin ja median linjan hakuLOMAkkeet