Yhdessä tekemistä, itsensä ylittämistä, vahvoja muistoja

TeMe-linjan 2. vuosikurssin produktio Maailmankaikkeuden sairain kouluvuosi, kevät 2016

TeMe-linjan 1. vuositason opiskelijoiden improkurssin video-dokumentti, syksy 2015

Youtubessa lisää videoita

Teatterin ja median linja – opiskelua ammattimaisessa ohjauksessa

Erikoislinjamme tarjoaa hyviä edellytyksiä teatterin ja median opiskeluun sekä omien ilmaisu- ja viestintätaitojen kehittämiseen. Opettajat ovat oman alansa kokeneita ammattilaisia. Linjalla opiskellaan vähintään kymmenen erikoiskurssia.

Teatterin kursseilla opiskellaan näyttelemistä, ohjaamista, improvisaatiota, teatteritietoa ja produktioita. Kursseilla tehdään yhteistyötä musiikin ja kuvataiteen kanssa.

Mediakursseilla painottuu video- ja elokuva- ilmaisu, ja mediakasvatus huomioidaan eri aineiden opetuksessa. Erikoiskursseja ovat muun muassa journalismi-, tubetus- sekä mediapsykologian kurssit.

Opiskelijat suunnittelevat ja taltioivat koulun esityksiä ja projekteja. Teatterin ja median linjalle haetaan erikseen. Tarkemmat tiedot valintakriteereistä ja pisteytyksestä sekä hakuohjeista löytyvät omalta sivulta.

Hae TeMe-linjalle

Produktiot ja lukiodiplomit

Jokaisella vuosikurssilla tehdään yksi isompi produktio. Produktiossa opiskelija voi olla mukana monella eri tavalla:

 • näyttelijänä
 • kirjoittajana
 • apulaisohjaajana
 • koreografina
 • tanssijana
 • lavastajana
 • puvustajana
 • maskeerajana
 • valo- ja äänisuunnittelijana
 • tuottajana
 • kuvaajana

Teatteriproduktioissa tehdään myös yhteistyötä musiikki- ja mediakurssien kanssa.

Abivuonna on mahdollisuus suorittaa teatterin, median ja tanssin lukiodiplomit, jotka ovat itsenäisempiä lopputöitä. Tutustu alta uusimpiin produktioihin ja lukiodiplomeihin.

Teatterin kurssit

 • Peruskurssi – löytöretkiä omaan ilmaisuun
 • Rooli- ja kohtausharjoittelu
 • Improvisaatio
 • Teatteritieto
 • Produktiokurssit
 • Puvustus, lavastus, maskeeraus
 • Ohjaajantyö, teatteri ja elokuva
 • Ohjaajantyö, käytännön työpajakurssi
 • Lyhytproduktio
 • Teatterin lukiodiplomi

Median kurssit

 • Videoilmaisun peruskurssi
 • Elokuvan kielet ja käsikirjoitus
 • Dokumenttiprojekti
 • Lyhytelokuva
 • Ohjaajantyö, teatteri ja elokuva
 • Median lukiodiplomi

Linjaan liittyvät muut kurssit

 • Puheviestinnän taitojen kehittäminen
 • Tekstitaitojen syventäminen
 • Kirjoittaminen ja nykykulttuuri
 • Luova kirjoittamien
 • Median maailma
 • Journalismikurssi
 • Musiikki viestii ja vaikuttaa
 • Musiikki yhdistää
 • Kuvaviestintä, yhteistyössä Mediapsykologian kanssa
 • Valokuvaus ja digitaalinen kuvankäsittely, samanaikaisesti journalismin kurssin kanssa
 • Nykytaiteen työpaja
 • Maailman tilanne nyt
 • Mediapsykologia
 • Suullisen kielitaidon kurssit
 • Kirjoittamisen kurssi

Olen monta askelta lähempänä unelma-ammattiani, eli näyttelijän ammattia.

TeMe on antanut itsevarmuutta, elämänpituisia ystäviä, hienoja tilaisuuksia ja mahtavia kokemuksia. Nämä 3 vuotta tulevat olemaan aina lähellä sydäntä.

Koulussa asumista, säätämistä, naurua, outoja harjoituksia, yhdessä tekemistä, itsensä ylittämistä ja muistoja.

Linjan kurssitarjonta on laajaa. Proggikset on tosi hienoja kokemuksia. Linjan opettajat ohjaavat hyvin itsenäistä työskentelyä ja auttavat, kun siihen on tarvetta.

Olen saanut itsevarmuutta puhua luokan edessä yksin. Teatteritunnit ovat piristäviä pitkien päivien keskellä.

Tekemisen meininki, paras ryhmähenki!

Teatterin ja median linjalle hakeminen

Valintakriteerit ja hakulomakkeet löytyvät omalta haku-sivulta

Hae TeMe-linjalle